เดือนเกิดบอกปีหมดระดู

 
เดือนเกิดบอกปีหมดระดู

เดือนเกิดของผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่ดาวประจำราศีเกิดเท่านั้น แต่ยังทำนายทายทักได้ถึงช่วงวัยหมดประจำเดือนได้ด้วย โดยนักวิทยาศาสตร์จากอิตาลี ชี้ ผู้หญิงที่เกิดในเดือนมีนาคมจะเข้าสู่ช่วงอายุหมดประจำเดือนไวที่สุด ในขณะที่หญิงที่เกิดในเดือนตุลาคมจะหมดประจำเดือนช้าที่สุด ผศ.ดร.แอนเจโล คักนัชชิ ด้านสูตินรีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมโดนา ในอิตาลี กล่าวว่า เดือนเกิดของผู้หญิงมีอิทธิพลต่อวัยหมดประจำเดือนด้วย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิพม์ลงในวารสารฮิวแมนรีโพรดักชั่น ฉบับล่าสุด และยังเป็นการศึกษาที่สนับสนุนทฤษฎีที่ระบุว่า ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก่อนเกิดมีผลต่อชีวิตเด็กในวัยโต การศึกษาดังกล่าว ได้สอบถามกับผู้หญิงชาวอิตาเลียนจำนวน 3,000 คน พบวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงกลุ่มนี้ต่างกัน 18 เดือน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเกิดเดือนไหน โดยผู้หญิงที่เกิดในเดือนตุลาคมหมดประเดือนอายุ 50 ปี 3 เดือน ขณะที่ผู้หญิงเกิดเดือนมีนาคมหมดประจำเดือนที่อายุ 48 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ในการทดลองได้ควบคุมอิทธิพลอื่นที่มีผลต่อวัยหมดประจำเดือนด้วย ได้แก่ การสูบบุหรี่ น้ำหนัก และวัยเริ่มเจริญพันธุ์ "แสดงให้เห็นว่าชีวิตในระหว่างอยู่ในครรภ์มีความสำคัญมากต่อชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ อาจมีผลมากมายเมื่อโต รวมถึงวัยหมดประจำเดือนด้วย" นักวิจัย กล่าว อย่างไรก็ดี ทางทีมวิจัยยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุ แต่ตั้งข้อสงสัยว่าอุณหภูมิและแสงอาทิตย์อาจมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ และชีวิตหลังจากคลอดแล้ว นอกจากนี้ อิทธิพลของเดือนต่อวัยหมดประจำเดือนอาจแตกต่างในส่วนอื่นๆ ของโลก เพราะฤดูกาลแตกต่างกัน "ข้อมูลของพวกเราดูเหมือนจะระบุว่าหญิงที่เกิดในฤดูใบไม้ร่วงมีพัฒนาการระหว่างอยู่ในครรภ์ดีกว่า และเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะมีปริมาณไข่มากกว่าหญิงที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิ หรืออธิบายอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เด็กที่เกิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะถึงแก่กรรมเร็วกว่า" นักวิจัย กล่าว นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาว่าเดือนเกิดของผู้หญิงมีผลทางจิตวิทยาและอารมณ์หรือไม่เมื่อ : 18 พ.ค. 48 22:10:04
ที่มา: www.teenee.com
โดย : ท่านโชกุน