o o o O O เ ค มี หั ว ใ จ O O o o o

 
o o o O O เ ค มี หั ว ใ จ O O o o o

ความรักนั้น เหมือนเคมี ไม่มีผิด สารทุกอัน ทุกชนิด คือเหตุผล เอาโซเดียม คลอไรด์ ลงน้ำวน คือเศษเกลือ ในสายชล ที่วนไป แอลเอสอง โอสาม ไอออนิก ซัลฟิวริก โคเวเลนต์ ไม่สงสัย น้ำน่ะเป็น H-bond ก็แล้วไง แต่หัวใจ ชั้นไป พันธะเธอ หนึ่งโมลนั้น มีอะตอม อยู่หลายล้าน มาประสาน กลายเป็นธาตุ หนึ่งโมลนี้ เธอรวมกัน กลายเป็น สิ่งชั้นมี หัวใจชั้น ดวงนี้ มีแต่เธอ แอลเคนเป็น พันธะหนึ่ง อยู่เสมอ เหมือนกับชั้น รักเธอ ไม่หวั่นไหว แต่เธอเป็น แอลคีน มีสองใจ บางครั้งเป็น แอลไคน์ ใจสามอัน เธอเป็นกรด ชั้นเป็นด่าง ก็ไม่แปลก อาจแตกแยก เรื่องของค่า pHหนา แต่พอลอง ผสมกัน มาซักครา เราจะเกิด ปฏิกิริยา มารักกัน ค่าIE คือค่าที่ ดึงอิเล็กฯ Eศูยน์มา นั่งเช็ค ศักย์ไฟฟ้า แต่ OU คือค่าอะไรหว่า อ๋อรู้แล้ว มันคือค่า Only you เอากระดาษ ลิตมัส ไว้ตรวจกรด ยังไม่หมด ฟินอลเรด ตรวจด่างไหว อินดิเคเตอร์ ตัวไหน ตรวจหัวใจ เอามาให้ ชั้นเช็คใน หัวใจเธอ กราฟอันนี้ บอกถึงการ สลายพันธะ มันต้องจะ ปฏิกิริยา ดูดความร้อน กราฟอันนี้ บอกชั้น ใจสั่นคลอน มันยอมอ่อน ให้เธอ ในทุกครา ใส่ตัวเร่ง ให้มัน ทำเร็วขึ้น ใส่ใจจึง ให้รัก มักเร็วรี่ จะใส่ใจ เธอให้รัก ทุกนาที คะตะเลส ที่ดี คือใส่ใจ เธอรักชั้น เป็นสมดุล เลื่อนข้างหน้า ชั้นกลับมา รักเธอ ย้อนกลับหลัง ค่าคงที่ สมดุล ช่างน่าชัง ค่าKนั้น มันยัง เป็นล้านเอย เอา Li ลบด้วย i ไปอีกหนึ่ง อ๊อกซิเจนพึง เป็นตัวO ร่วมประสาน วาเนเดียม ตัวV กับพลังงาน ( E ) รวมประสาน กลายเป็น LOVEรักเอย KOMODO-HUNTER เป็นผู้แต่ง ชั้นจะแช่ง ถ้าไม่ให้ Creditฉัน ไปเผยแพร่ ที่อื่น ไม่บอกกัน ให้เป็นหมัน เป็นเกย์ กะเทยควาย โปรดให้Creditผู้แต่งด้วย เน้อ ได้ฟอเวิร์ดมาอ่ะน่ารักดีเมื่อ : 11 ก.พ. 49 9:38:28
ที่มา: ฟอ เวิด เมล์
โดย : ท่านโชกุน