เพื่อน , แฟน คืออะไร

 
เพื่อน , แฟน คืออะไร

เพื่อน , แฟน คืออะไร หยุดคิดสักนิด ก่อนที่จะมองข้ามมันไป *เพื่อน คือ คนที่เราไม่ต้องโทรหาทุกวัน *เพื่อน คือ คนที่สามารถด่ามันได้ในเวลาที่เราไม่พอใจ *เพื่อน คือ คนที่เราสามารถผิดนัดได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผล *เพื่อน คือ คนที่สามารถพูดกับมันได้ทุกเรื่องถึงแม้บางเรื่องมันจะไม่สมควรก็ตาม *เพื่อน คือ คนที่เรามีความสุขแล้วไม่ต้องบอกมัน แต่เมื่อเรามีความทุกข์เราวิ่งไปหามัน มันก็ยินดีจะช่วยเราตลอดเวลา ยามเมื่อเรามีปัญหาจะไม่ได้ยินคำปฏิเสธจากเพื่อน จะได้ยินแต่คำว่า “อยู่ที่ไหน อยู่ตรงไหน เดี๋ยวจะรีบไป ” *เพื่อน คือ คนที่เราสามารถ จับมือ กอดคอ มันได้ (ต่างเพศ) โดยที่มันไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวอะไร *เพื่อน คือ คนที่รู้อะไรหลายๆ อย่างที่แฟนไม่รู้ *เพื่อน คือ คนที่เราไม่ต้องพูดหวานๆ ด้วย @แฟน คือ คนที่เราต้องคอยแคร์เค้าตลอดเวลา @แฟน คือ คนที่เราต้องทำตัวให้เป็นผู้นำให้เค้าเห็น อยู่กับแฟนต้องเข้มแข็ง @แฟน คือ คนที่เรารอได้ 2-3 ชั่วโมง แล้วบอกว่าไม่เป็นไร ( แต่ลองคอยเพื่อนหรือแม่ อย่างนี้สิ ด่าไม่หยุดแล้ว ) @แฟน คือ คนที่เราสามารถขับรถไปส่งได้แม้ว่าจะอยู่กันคนละโลก ( แต่ถ้าเป็นแม่ทั้งที่เป็นทางผ่านก็บอกว่า ม่ผ่าน ) @แฟน คือ คนที่เมื่อเรามีความทุกข์เราไม่อยากบอกให้เค้ารับรู้ @แฟน คือ กำลังใจยามเมื่อเราท้อแท้ @แฟน คือ คนที่เราต้องง้อ แม้บางครั้งเราไม่ได้ผิด


ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (1/4) ตอนแรก   ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (1/4) ตอนแรก

  ดู ละคร: 2239 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:01:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (2/4) ตอนแรก   ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (2/4) ตอนแรก

  ดู ละคร: 1246 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:02:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (3/4) ตอนแรก   ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (3/4) ตอนแรก

  ดู ละคร: 1330 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:02:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (4/4) ตอนแรก   ธิดาวานร 3 – Ep.01 วันที่22 ก.ค. 2554 (4/4) ตอนแรก

  ดู ละคร: 1141 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:02:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1584 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:04:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1113 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:04:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1199 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:05:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.02 วันที่ 23 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1325 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:05:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1275 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:06:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1271 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:07:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1166 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:07:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.03 วันที่ 24 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1054 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:07:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 2234 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/7/2554 17:02:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1020 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/7/2554 17:02:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1156 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/7/2554 17:03:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.04 วันที่ 25 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1222 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/7/2554 17:03:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.05 วันที่ 26 ก.ค. 2554   ธิดาวานร 3 – Ep.05 วันที่ 26 ก.ค. 2554

  ดู ละคร: 1137 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 10:57:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.06 วันที่ 27 ก.ค. 2554   ธิดาวานร 3 – Ep.06 วันที่ 27 ก.ค. 2554

  ดู ละคร: 1389 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 10:58:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554  (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1039 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 17:14:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554  (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1188 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 17:14:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554  (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1020 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 17:15:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554  (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.07 วันที่ 28 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1156 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 17:15:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.08 วันที่ 29ก.ค. 2554    ธิดาวานร 3 – Ep.08 วันที่ 29ก.ค. 2554

  ดู ละคร: 2094 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 17:16:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1132 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:26:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1122 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:26:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1035 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:27:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.09 วันที่ 30 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1216 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:27:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (1/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1020 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:04:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (2/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1323 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:04:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (3/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 968 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:04:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (4/4)   ธิดาวานร 3 – Ep.10 วันที่ 31 ก.ค. 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1160 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:05:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.11 วันที่ 1 ส.ค. 2554   ธิดาวานร 3 – Ep.11 วันที่ 1 ส.ค. 2554

  ดู ละคร: 1392 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 13:32:00
 
ธิดาวานร 3 – Ep.12 วันที่ 2 ส.ค. 2554   ธิดาวานร 3 – Ep.12 วันที่ 2 ส.ค. 2554

  ดู ละคร: 1213 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/8/2554 16:24:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 3 ส.ค. 2554 Ep.13   ธิดาวานร 3 วันที่ 3 ส.ค. 2554 Ep.13

  ดู ละคร: 930 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/8/2554 9:53:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (1/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (1/4)

  ดู ละคร: 1095 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/8/2554 10:28:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (2/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (2/4)

  ดู ละคร: 985 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/8/2554 10:29:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (3/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (3/4)

  ดู ละคร: 1159 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/8/2554 10:29:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (4/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 4 ส.ค. 2554 Ep.14 (4/4)

  ดู ละคร: 1067 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/8/2554 10:29:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 5 ส.ค. 2554 Ep.15   ธิดาวานร 3 วันที่ 5 ส.ค. 2554 Ep.15

  ดู ละคร: 956 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 19:52:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 6 ส.ค. 2554 Ep.16   ธิดาวานร 3 วันที่ 6 ส.ค. 2554 Ep.16

  ดู ละคร: 1288 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 12:53:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 7ส.ค. 2554 Ep.17   ธิดาวานร 3 วันที่ 7ส.ค. 2554 Ep.17

  ดู ละคร: 1318 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:43:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 8 ส.ค. 2554 Ep.18   ธิดาวานร 3 วันที่ 8 ส.ค. 2554 Ep.18

  ดู ละคร: 875 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 21:48:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 9 ส.ค. 2554 Ep.19   ธิดาวานร 3 วันที่ 9 ส.ค. 2554 Ep.19

  ดู ละคร: 989 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 21:49:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 10 ส.ค. 2554 Ep.20   ธิดาวานร 3 วันที่ 10 ส.ค. 2554 Ep.20

  ดู ละคร: 1012 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/8/2554 0:35:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (1/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (1/4)

  ดู ละคร: 904 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/8/2554 12:43:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (2/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (2/4)

  ดู ละคร: 859 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/8/2554 12:44:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (3/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (3/4)

  ดู ละคร: 1040 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/8/2554 12:44:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (4/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 11 ส.ค. 2554 Ep.21 (4/4)

  ดู ละคร: 913 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/8/2554 12:45:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 13ส.ค. 2554 Ep.22   ธิดาวานร 3 วันที่ 13ส.ค. 2554 Ep.22

  ดู ละคร: 1071 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:34:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 14 ส.ค. 2554 Ep.23   ธิดาวานร 3 วันที่ 14 ส.ค. 2554 Ep.23

  ดู ละคร: 897 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 12:59:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (1/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (1/4)

  ดู ละคร: 892 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:00:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (2/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (2/4)

  ดู ละคร: 882 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:00:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (3/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (3/4)

  ดู ละคร: 875 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:01:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (4/4)   ธิดาวานร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2554 Ep.24 (4/4)

  ดู ละคร: 799 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:01:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (1/4) ตอนจบ   ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (1/4) ตอนจบ

  ดู ละคร: 969 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:02:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (2/4) ตอนจบ   ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (2/4) ตอนจบ

  ดู ละคร: 1102 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:03:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (3/4) ตอนจบ   ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (3/4) ตอนจบ

  ดู ละคร: 1068 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:04:00
 
ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (4/4) ตอนจบ   ธิดาวานร 3 วันที่ 16 ส.ค. 2554 Ep.25 (4/4) ตอนจบ

  ดู ละคร: 1307 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:04:00
 

เมื่อ : 7 พ.ค. 49 19:43:38
ที่มา: ฟอ เวิด เมลล์
โดย : ท่านโชกุน