เมื่อว่าที่พ่อตา แม่สามีไม่ปลื้ม

 
เมื่อว่าที่พ่อตา แม่สามีไม่ปลื้ม

หลายครั้งหลายหนที่กระแส “คุณแม่ไม่ปลื้ม” กลายเป็นปัญหาหนามยอกอกของว่าที่บ่าว-สาวหลายคู่ หากท้ายที่สุดถ้าสามารถจบลงได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งย่อมเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างรู้สึกยินดีร่วมกัน แม้ในระหว่างที่หนุ่ม-สาวคบหาดูใจกันจะเป็นเรื่องของคนสองคน แต่เมื่อตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน นอกจากคนสองคนแล้วยังต้องคำนึงถึงคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วย…

          การแต่งงานที่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้รับการยอมรับที่ดีจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนั้น ย่อมเป็นการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์พร้อม ดังนั้น ว่าที่สมาชิกใหม่ต้องขจัดปัญหา “ความไม่ปลื้ม” ที่เป็นสาเหตุของการไม่ยอมรับให้หมด

สาเหตุว่าที่พ่อตา แม่สามีไม่ปลื้ม

          - ว่าที่ลูกเขยหรือลูกสะใภ้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุภาพ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีสัมมาคารวะ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตนเอง ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้อาจจะทำให้ว่าที่พ่อตา แม่สามีเห็นว่าอาจก่อปัญหาในชีวิตคู่ระยะยาวได้

          - ทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อว่าที่ลูกเขย ลูกสะใภ้ อย่างระดับฐานะ ระดับการศึกษา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลูกของตน แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่มีผลต่อชีวิตคู่ ถ้าทั้งสองรักกันจริง และมีการปรับตัวที่เหมาะสมเข้าหากัน

          - มีบางกรณีที่เป็นเรื่องของ “ความหวง” ส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ อย่างกรณีที่มีลูกชายหรือลูกสาวคนเดียว ทำให้คุณพ่อคุณแม่เกรงว่าจะถูกทอดทิ้ง หลังจากลูกแต่งงานไปแล้ว จนเกิดความรู้สึกไม่อยากให้ลูกของตนเองแต่งงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

          - ลักษณะนิสัยบางอย่างของว่าที่ลูกเขย ลูกสะใภ้ อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตคู่ เช่น การเอาแต่ใจตนเอง เห็นแก่ตัว ส่วนลักษณะนิสัยบางอย่าง เช่น ไม่สุภาพอ่อนน้อม ไม่มีสัมมาคารวะ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเข้าสังคม 

          - ว่าที่พ่อตา แม่สามี อาจปฏิเสธไม่ยอมรับการแต่งงาน หรือกีดกันไม่ให้ทั้งคู่คบหากัน

          - หากทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่อาจปฏิเสธไม่ให้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ร่วมบ้าน บางรายอาจตัดขาดไม่แบ่งมรดกให้

วิธีแก้ไขปัญหา (สำหรับคุณลูก)

          - ลูกควรรับฟังความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่

          - ว่าที่ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ควรปรับตัว

          - หากตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริง ต้องพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าที่สิ่งที่พวกท่านรู้สึกกังวลจะไม่เกิดขึ้น

          - ลูกเขยและลูกสะใภ้ที่ได้รับการยอมรับ ยังคงต้องทำหน้าที่สามีและภรรยาของตนเองให้ดี ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป พ่อตา แม่สามี ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใจยอมรับได้ เมื่อความรู้สึกทางลบที่มีในตอนแรกคลี่คลายลง

วิธีแก้ปัญหา (สำหรับว่าที่พ่อตา แม่สามี)

          - แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ลูกรับรู้ 

          - แม้ในที่สุดผู้เป็นลูกยังยืนยันการตัดสินใจแต่งงาน ผู้เป็นพ่อแม่อาจพิจารณาให้มีการจัดแค่พิธีการงานเลี้ยงทางสังคม โดยชะลอเรื่องการจดทะเบียนสมรส หรือการมีลูก ซึ่งจะเป็นข้อผูกมัด และมีผลทำให้เวลาหย่าร้างแยกทางกันในอนาคตกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
 
เมื่อ : 24 มิ.ย. 52 18:28:23
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura