แฉผู้หญิงแอบมี"กิ๊ก"พุ่งพรวด!

 
 แฉผู้หญิงแอบมี"กิ๊ก"พุ่งพรวด!

แฉสามีภรรยามีแนวโน้มนอกใจแอบมีกิ๊กสูงขึ้น ผู้หญิงนอกใจคู่ครองพุ่งพรวด ขณะที่ครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันนานเกิน 7 ปีหย่าร้างมากสุด สังคมไทยเริ่มห่างวัด แต่หันไปเน้นวัตถุนิยมมากขึ้น พบน.ศ.สาวสวยแห่ทำงานบริการไซด์ไลน์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชายอายุเกิน 40 ปี เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดสัมมนาเรื่อง "คุณค่าการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว" นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมครอบครัวของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เป็นรูปธรรม ทำให้ขณะนี้ครอบครัวชนชั้นกลางมีสภาพวิกฤตมากที่สุด จากการสำรวจเอแบคโพล พบว่าเวลาที่คนอยู่กับครอบครัวมีเพียง 3-4 ช.ม. โดยกิจกรรมที่ทำกันในวันธรรมดาและวันหยุด คือการดูทีวี ช็อปปิ้ง ยึดวัฒนธรรมตะวันตกมาก ส่วนกิจกรรมเข้าวัดทำบุญหายไป นอกจากนั้น จากการศึกษาพบข้อมูลครอบครัวเดี่ยวที่มีการหย่าร้างมากที่สุด เป็นคู่แต่งงานที่อยู่กินกันมา 7 ปี ขึ้นไปร้อยละ 42.5 ทั้งหญิงและชายต่างก็นอกใจไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น "ทั้งนี้ พบว่าการนอกใจกันของสามีภรรยามีทั้งนอกใจจริงและนอกใจเทียม ที่เรียกว่า "กิ๊ก" คือไม่มีเพศสัมพันธ์กัน แต่มีใจไปอยู่กับคนอื่น ซึ่งครอบครัวไม่ถึงขั้นหย่าร้าง แต่ที่น่าเป็นห่วง คือจำนวนผู้หญิงนอกใจจริงและเทียมเพิ่มจำนวนมากขึ้นในลักษณะก้าวกระโดดมาก และมีข้อมูลงานวิจัย 1,800 ครอบครัวในชุมชนเมือง กทม.ซึ่งเป็นชุมชนระดับล่าง พบเด็กหญิงมีอัตราการแต่งงานเร็วมาก คือ มีอายุ 15-16 ปี ก็แต่งงานแล้ว และมีลูก 1-2 คน ทำให้มีเด็กหลุดจากระบบชุมชนละ 20-25 คน เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัย และมีอัตราการหย่าร้างสูง ทำให้ผู้หญิงอายุ 40 ปี ก็กลายเป็นย่าเป็นยายแล้ว สะท้อนคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ถอยร่นมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ไม่พร้อม" นายสมพงษ์กล่าว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่น่าตกใจมากอีกเรื่อง คือพบนักศึกษามหาวิทยาลัยไปทำงานอาบอบนวดหารายได้พิเศษ เป็นงานไซด์ไลน์ ค่าตัวประมาณ 3,000 บาท ซึ่งเป็นเด็กสวยหน้าตาดี เพื่อให้บริการผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่นิยมเที่ยวนอกบ้าน ทำให้สถานการณ์ครอบครัววิกฤตมาก อัตราการหย่าร้างสูง ลูกเหงามากขึ้น ความรุนแรงไหลเข้าสู่ครอบครัว จากงานวิจัยครอบครัวส่วนใหญ่บริหารเวลาไม่เป็น ครอบครัวคนชั้นกลางเน้นลูกเรียนเก่งแต่สุดท้ายจะได้ลูกที่หมดความเป็นมนุษย์ ถ้าเลี้ยงลูกเป็นเด็กดี จะได้เด็กเก่งตามมา ด้านพระราชเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวว่า เด็กเยาวชนนั่งบนเก้าอี้ 4 ขา โดยขาที่หนึ่งคือรัฐบาล ขาที่สองคือครอบครัว ขาที่สามคือสถานศึกษา และขาที่สี่คือศาสนา บิดามารดาถือเป็นผู้มีพระคุณและเป็นแบบอย่างของครอบครัว ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างของสังคม ที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลา เป็นข้ออ้างของพ่อแม่ ดังนั้น ต้องรู้จักแบ่งเวลาใช้เวลาน้อยอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ ความอบอุ่นทางใจดีกว่าเงินทอง อย่าให้ลูกมองเห็นเพื่อน วัตถุเงินทองดีกว่าพ่อแม่ นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์ ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ภูมิคุ้มกันครอบครัวไทยตอนนี้บกพร่อง ไม่มีการสั่งสอนธรรมะ วัฒนธรรม โดยอ้างว่าไม่มีเวลา กระทรวงให้ความสำคัญและพยายามสร้างกระแสให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวตามมติครม. โดยทำหนังสือถึงหน่วยราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ไม่ให้มีงานในวันหยุด เพราะนักการเมืองมักใช้วันหยุดลงพื้นที่หาเสียง และให้ส่วนราชการลงไปจัดกิจกรรม นอกจากนั้น ยังทำหนังสือถึงบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ในการให้พนักงานมีวันหยุดอยู่กับครอบครัว รวมทั้งจะสร้างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพิ่มจากเดิมมีจำนวน 1,860 แห่งทั่วประเทศ โดยปี"49 จะเพิ่มอีกกว่า 700 แห่งในการอบรมความรู้ในการทำครอบครัวเข้มแข็งเมื่อ : 30 ก.ค. 49 22:58:45
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt