ถ้ า เ ธ อ รู้ จั ก รั ก

 
ถ้ า เ ธ อ รู้ จั ก รั ก

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรา . . . คือชีวิตเรา สิ่งที่มีค่าที่สุดในใจเรา . . . คือหัวใจเรา อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปยกให้ใคร อย่าเอาใจทั้งใจไปยกให้ใครคน อย่ายกสิ่งที่มีค่าที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดของเราไปให้ใครดูแล เพราะไม่มีใคร . . . ที่จะดูแลมันได้ดีไปกว่าตัวเราเอง อย่าปิดกั้นความรู้สึกของหัวใจ อย่าบอกว่าเกิดมาเพื่อรักคน ๆ เดียว คนใจแคบเท่านั้น . . . ที่เกิดมาเพื่อรักคนได้คนเดียว เราสามารถรักใครต่อใครได้มากมาย ขอเพียงให้รู้จักหน้าที่ของความรัก หน้าที่ที่จะปฎิบัติต่อคนที่เรารัก รักต่างแบบ . . . ปฎิบัติในหน้าที่ต่างกัน< แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่ง . . . คนบางคนไม่แยแสกับความรักที่เรามีให้ เราก็ยังคงเหลือใครต่อใครอีกมากมาย . . . และไม่เห็นต้องเจ็บเจียนตาย . . . ถ้าเรามั่นใจ . . . ว่าเราทำหน้าที่ให้รักนั้น เต็มที่แล้ว อากาศ . . . ร้อนอบอ้าว ออกมายืนคุยกับแสงแดด อากาศ . . . หนาวขาดใจ ออกมาหาอุ่นไอลมหนาว เราจะรู้ว่าร้อนหรือหนาว . . . ก็ต่อเมื่อเราได้สัมผัสกับมัน ก็เหมือนความรัก . . . อยากรู้ว่ารสชาตเป็นยังไง ก็ต้องไปสัมผัสกับมัน . . . แต่อย่าทรมานตัวเอง ด้วยการยืนตามแดดนาน ๆ หรือยืนต้านทานลมหนาว ถ้ารู้ว่าร้อนนัก . . . ก็หลบที่ร่ม ถ้ารู้ว่าหนาวนัก . . . ก็ก่อเตาผิง ความรักจะไม่ทำร้ายเรา . . . ถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเอง ถ้าเธอรู้จักรัก . . . แสงแดดจะทำให้เธออุ่น ลมหนาวจะทำให้เธอหลับสบาย


นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (1/7)

  ดู ละคร: 2149 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:35:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (2/7)

  ดู ละคร: 1565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:36:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (3/7)

  ดู ละคร: 1477 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:37:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (4/7)

  ดู ละคร: 1429 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:37:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (5/7)

  ดู ละคร: 1434 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:37:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (6/7)

  ดู ละคร: 1834 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:38:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 Ep.01 (7/7)

  ดู ละคร: 1488 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 12:38:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (1/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (1/9)

  ดู ละคร: 1444 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (2/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (2/9)

  ดู ละคร: 1341 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (3/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (3/9)

  ดู ละคร: 1301 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:08:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (4/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (4/9)

  ดู ละคร: 1363 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:08:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (5/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (5/9)

  ดู ละคร: 1333 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:09:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (6/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (6/9)

  ดู ละคร: 1380 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:09:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (7/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (7/9)

  ดู ละคร: 1421 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:09:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (8/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (8/9)

  ดู ละคร: 1436 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:10:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (9/9)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 Ep.02 (9/9)

  ดู ละคร: 1493 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:10:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (1/7)

  ดู ละคร: 1449 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:04:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (2/7)

  ดู ละคร: 1387 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:05:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (3/7)

  ดู ละคร: 1386 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (4/7)

  ดู ละคร: 1576 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (5/7)

  ดู ละคร: 1953 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (6/7)

  ดู ละคร: 1519 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:08:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Ep.03 (7/7)

  ดู ละคร: 1659 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:08:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (1/7)

  ดู ละคร: 1326 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 12:58:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (2/7)

  ดู ละคร: 1251 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 12:58:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (3/7)

  ดู ละคร: 1261 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 12:58:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (4/7)

  ดู ละคร: 1313 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 12:59:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (5/7)

  ดู ละคร: 1277 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 13:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (6/7)

  ดู ละคร: 1451 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 13:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 6 สิงหาคม 2554 Ep.04 (7/7)

  ดู ละคร: 1714 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/8/2554 13:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (1/7)

  ดู ละคร: 1425 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:44:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (2/7)

  ดู ละคร: 1559 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:44:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (3/7)

  ดู ละคร: 1556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:45:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (4/7)

  ดู ละคร: 1347 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:45:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (5/7)

  ดู ละคร: 1389 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:45:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (6/7)

  ดู ละคร: 1578 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:46:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 7 สิงหาคม 2554 Ep.05 (7/7)

  ดู ละคร: 1751 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 8/8/2554 20:46:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (1/7)

  ดู ละคร: 1578 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:40:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (2/7)

  ดู ละคร: 1366 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:41:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (3/7)

  ดู ละคร: 1392 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:41:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (4/7)

  ดู ละคร: 1370 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:42:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (5/7)

  ดู ละคร: 1395 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:42:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (6/7)

  ดู ละคร: 1446 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:43:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 12 สิงหาคม 2554 Ep.06 (7/7)

  ดู ละคร: 1250 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:43:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 13 สิงหาคม 2554 Ep.07   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 13 สิงหาคม 2554 Ep.07

  ดู ละคร: 1652 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:44:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 14 สิงหาคม 2554 Ep.08   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 14 สิงหาคม 2554 Ep.08

  ดู ละคร: 1531 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 13:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (1/7)

  ดู ละคร: 1284 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:38:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (2/7)

  ดู ละคร: 1064 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:38:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (3/7)

  ดู ละคร: 1146 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:38:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (4/7)

  ดู ละคร: 985 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:39:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (5/7)

  ดู ละคร: 1128 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:39:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (6/7)

  ดู ละคร: 1129 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:39:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 Ep.09 (7/7)

  ดู ละคร: 1123 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:40:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (1/7)

  ดู ละคร: 1137 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 23:58:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (2/7)

  ดู ละคร: 1077 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 23:58:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (3/7)

  ดู ละคร: 1127 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 23:59:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (4/7)

  ดู ละคร: 1111 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 23:59:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (5/7)

  ดู ละคร: 1183 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 23:59:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (6/7)

  ดู ละคร: 1101 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/8/2554 0:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 20 สิงหาคม 2554 Ep.10 (7/7)

  ดู ละคร: 1180 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/8/2554 0:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (1/7)

  ดู ละคร: 1020 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:30:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (2/7)

  ดู ละคร: 1024 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:30:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (3/7)

  ดู ละคร: 1093 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:30:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (4/7)

  ดู ละคร: 1037 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:31:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (5/7)

  ดู ละคร: 1080 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:31:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (6/7)

  ดู ละคร: 1008 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:32:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 21 สิงหาคม 2554 Ep.11 (7/7)

  ดู ละคร: 1055 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/8/2554 23:32:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (1/7)

  ดู ละคร: 976 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:04:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (2/7)

  ดู ละคร: 1002 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:05:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (3/7)

  ดู ละคร: 1154 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:05:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (4/7)

  ดู ละคร: 977 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:05:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (5/7)

  ดู ละคร: 1030 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (6/7)

  ดู ละคร: 968 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 26 สิงหาคม 2554 Ep.12 (7/7)

  ดู ละคร: 1023 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 27 สิงหาคม 2554 Ep.13   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 27 สิงหาคม 2554 Ep.13

  ดู ละคร: 1357 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (1/7)

  ดู ละคร: 1051 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 0:59:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (2/7)

  ดู ละคร: 1003 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (3/7)

  ดู ละคร: 907 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:00:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (4/7)

  ดู ละคร: 993 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:01:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (5/7)

  ดู ละคร: 987 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:01:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (6/7)

  ดู ละคร: 975 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:01:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Ep.14 (7/7)

  ดู ละคร: 951 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:02:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (1/7)

  ดู ละคร: 964 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:55:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (2/7)

  ดู ละคร: 903 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:55:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (3/7)

  ดู ละคร: 987 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:56:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (4/7)

  ดู ละคร: 1070 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:56:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (5/7)

  ดู ละคร: 930 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:57:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (6/7)

  ดู ละคร: 1026 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:57:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 2 กันยายน 2554 Ep.15 (7/7)

  ดู ละคร: 1223 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:57:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (1/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (1/7)

  ดู ละคร: 937 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (2/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (2/7)

  ดู ละคร: 971 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (3/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (3/7)

  ดู ละคร: 907 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:06:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (4/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (4/7)

  ดู ละคร: 1047 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (5/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (5/7)

  ดู ละคร: 1095 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (6/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (6/7)

  ดู ละคร: 1338 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:07:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (7/7)   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 3 กันยายน 2554 Ep.16 (7/7)

  ดู ละคร: 1185 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 18:08:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(1/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(1/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1151 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:46:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(2/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(2/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1013 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:47:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(3/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(3/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1261 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:47:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(4/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(4/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1226 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:48:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(5/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(5/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1085 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:48:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(6/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(6/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1130 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:49:00
 
นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(7/7)ตอนจบ   นางสาวจำแลงรัก วันที่ 4 กันยายน2554Ep.17(7/7)ตอนจบ

  ดู ละคร: 1210 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 21:50:00
 

เมื่อ : 17 ก.ย. 49 23:26:43
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt