ดวงเมือง-ดวงชะตาคน ปี 54 โดย อ.กรหริศ

 
ดวงเมือง-ดวงชะตาคน ปี 54 โดย อ.กรหริศ

ดวงดาววิวัฒน์ชี้ชัดดวงเมืองยังสดใส

          การโคจรของดาวพระเคราะห์สำคัญในปี 2554 ประกอบด้วยดาวอังคารที่ตลอดทั้งปีโคจรเป็นปกติแตกต่างจากปี 2553 ทำให้อำนาจรัฐเข้มแข็ง ไม่มีทหารแตงโม ตำรวจมะเขือเทศเพ่นพ่านแทรกซึมสร้างความอ่อนแอปวกเปียก จนทำให้การชุมนุมของคนเสื้อแดงยืดเยื้ออย่างอหังการ และจบลงด้วยการเผาบ้านเผาเมืองพร้อมความตายและบาดเจ็บ จึงเป็นข่าวดีที่กองทัพกับตำรวจจะทำงานอย่างเด็ดขาดจริงจัง

          ใครที่หวังปลุกระดมก่อความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผยหรือซึมลึกแบบคอมมิวนิสต์กลับชาติมาเกิด จะถูกจัดการอย่างถอนรากถอนโคน แต่ดาวที่ยังคงทำให้การบริหารจัดการของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีอุปสรรคขวากหนาม นั้น เกิดจากดาวเสาร์จรในภพอริไปจนถึง 15 พฤศจิกายน

          ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เผชิญกับวิกฤติทุกรูปแบบตลอดเวลาและยังจะต้องผจญกับเหตุการณ์หนักๆ อีกมากในปีนี้ แม้ว่าดาวเสาร์จะย้ายจากภพอริมาแล้ว อนาคตของผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลก็จะได้รับผลกระทบจากดาวนี้ไปอีกเป็นเวลา 2 ปีครึ่ง หมายถึงรัฐบาลใหม่จะอยู่ได้ไม่ครบวาระ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

          แต่ดวงเมืองยังได้รับผลดีจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเดินหน้าในภพวินาศ ทำให้ความลับต่างๆ รั่วไหลพรั่งพรู ได้รู้ได้เห็นนักการเมืองที่ไม่มีความละอายใจต่อการไม่เคารพกฎหมาย พยายามทำร้ายชาติด้วยวิธีการสกปรกโสมมทั้งต่อหน้าและลับหลัง นำความอัปยศเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นจนคนหมดศรัทธา ดังนั้น ก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปสู่ราศีเมษในวันที่ 9 พฤษภาคม จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ แม้ว่าจะไม่มีพิษสง แต่ก็บั่นทอนความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่การ ปฏิรูปเพื่อความปรองดองและความสุขสงบ

          การโคจรเดินหน้าของดาวพฤหัสบดีในราศีมีนช่วงก่อนสิ้นปี 2553 ทำให้รัฐบาลผลักดันโครงการประชาวิวัฒน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม นโยบายมากมายที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม แตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่าประชานิยม โดยต้องเข้าใจว่าประชานิยมนั้นถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วก็จบสิ้นลง แต่ในรัฐบาลนี้เป็นการสร้างสวัสดิการให้ยั่งยืน โดยประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองได้ด้วย แม้จะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องดำเนินการต่อไปเพราะเป็นภาคบังคับตามกฎหมายซึ่งแตก ต่างจากยุคประชานิยมแบบทักษิณ

          ในปีนี้พระราหูยังโคจรทับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีในภพศุภะไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน จึงมีผลทำให้เกิดความระส่ำระสายทางการเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมา ดาวนี้เปรียบเสมือนอันธพาลกวนเมืองที่ทิ่มแทงรัฐบาล มีการเปิดเผยความลับที่ไม่เป็นจริง มีปัญหาการใส่ร้ายป้ายสีไม่เว้นแต่อำนาจของตุลาการก็ต้องมัวหมองถูกคุกคาม หลังจากนั้นพระราหูจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะ ตามหลักการพระราหูเดิมมาจากภพวินาศจึงทำให้มีอาชญากรรมและยาเสพติดมาก มีการชุมนุมทางการเมืองที่ไม่ได้ทำให้เกิดผลดีตลอดมา เมื่อโคจรมาในตำแหน่งนี้จึงกลับกลายเป็นเรื่องดี และการที่ได้มาตรฐานราชาโชคซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากทำให้ศัตรูของรัฐบาลแพ้ภัย ตัวเอง นักการเมืองที่ไม่ดีจะถูกกำจัดออกไปเมื่อมีการเลือกตั้ง

          ดาวพฤหัสบดีได้มาตรฐานราชาโชคเข้าทับดาวอาทิตย์ที่กุมลัคนาดวงเมืองในภพที่ หนึ่ง ซึ่งหมายถึงประเทศชาติประชาชนจะเกิดความรุ่งเรืองไพบูลย์ ชาติมีเกียรติยศศักดิ์ศรี มีโชคดีหลายด้านดังหลักโหรกล่าวไว้ว่า "พฤหัสบดีผิวประทับรวิวรรณ สิทธิโชคมหันตหิทธิบูชา" ทำให้การเมืองมีความโปร่งใส บ้านเมืองจะได้หลุดพ้นจากวงการอุบาทว์ของนักการเมืองบางพรรคที่ไม่เคยสร้าง คุณงามความดีให้เห็นประจักษ์

          การเลือกตั้งทั่วไปที่น่าจะมีขึ้นระหว่าง 9 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม จะทำให้นักการเมืองที่ไม่มีจิตสำนึกรักชาติบ้านเมืองหมดโอกาส ดวงดาววิวัฒน์ให้ได้รัฐบาลและผู้นำที่ดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมีอักษรของดาวอาทิตย์และอักษรของดาวพฤหัสบดีได้แก่ สระและ อ.อ่าง บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะโคจรถอยหลังไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม การพักร์องศาของดาวไม่ส่งผลเสียเพราะในดวงเมือง ดาวเดิมดวงนี้โคจรถอยหลังเช่นกันแต่อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่สามารถครองใจประชาชนได้ ในขณะเดียวกันพระราหูที่นักโหราศาสตร์บางคนมีความเห็นว่าทำมุมปลายศรหรือ ปลายหอกไปยังลัคนานั้น เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อบ้านเมืองเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีมีมากกว่า

          แต่เหตุการณ์ในระหว่าง 4 เดือนตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม อาจทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงได้เนื่องจากพระราหูเป็นดาวธาตุลมพายุ ทำลาย โคจรในราศีธาตุน้ำที่มีดาวอังคารธาตุลมกรดเป็นเจ้าเรือน จะมีผลทำให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจติดตามมา

          ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ดาวพฤหัสบดีให้คุณประโยชน์เต็มที่คือการพัฒนาคนให้มี ความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย ยอมรับกฎกติกา มากกว่าการหลงผิดหลงเชื่อกลุ่มการเมืองที่อยู่นอกระบบหรือเห็นแก่อามิส สินจ้างให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้คนที่ไม่หวังดีต่อชาติเข้ามาเป็นนักการเมือง การกำจัดกวาดล้างความเลวร้ายให้หมดไป จึงขึ้นอยู่กับประชาชนสนธิเข้ากับดวงดาวที่โคจรมาสร้างความรุ่งเรืองด้าน ต่างๆ

          ในช่วงเวลาดังกล่าว ดวงดาววิวัฒน์แล้วแต่ประชาชนจะวิวัฒน์พัฒนาตามอิทธิพลของดวงดาวหรือไม่จึง ยังเป็นที่น่าสงสัย ในเมื่อดวงชะตาของคนจำนวนไม่น้อยยังด้อยคุณภาพอยู่มาก จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันและในอนาคตต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ให้หันหน้าเข้าหากันด้วยความสามัคคี โอกาสที่ดาวพฤหัสบดีให้คุณแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

          ดังนั้น การจัดการคนที่อ้างประชาธิปไตยจนเกิดขอบเขต ชุมนุมกันพร่ำเพรื่อเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เมื่อดาวดวงนี้บ่งชี้ถึงความชอบธรรมของอำนาจนิติรัฐจึงรอช้าอีกต่อไปไม่ได้ แล้ว เพราะการปรองดองไม่ได้หมายถึงการให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมต้องทำให้จบสิ้นโดยเร็วก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤติฉุดให้การ เมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มด้านบวกจะผันแปรไม่แน่นอน

เศรษฐกิจและสังคมปี 2554

          ในปีนี้การโคจรของดาวศุกร์เป็นปรกติ ประกอบกับดาวอังคารเดิมที่อยู่ในภพของการเงินทำมุมสัมพันธ์ดีกับดาวศุกร์ เดิมและดาวนี้โคจรเป็นปรกติ ดังนั้น ด้านเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความเข้มแข็งเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้น มีภาวะเงินเฟ้อ แต่การว่างงานลดลงรวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาครัฐกับภาค เอกชนอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไม่มีการถดถอยเว้นแต่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น กิจการด้านอัญมณี บันเทิงเริงรมย์ เสื้อผ้าแฟชั่น ความงามที่อาศัยการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ ทองรูปพรรณ ยวดยานพาหนะ โรงแรม รีสอร์ต มีโอกาสโกยกำไรสูง แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะตกต่ำ เกิดภาวะขายไม่ออก การลงทุนด้านนี้จะต้องขยายออกไปในต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำ ท่วม

          ในปีเถาะนี้มีคำพยากรณ์ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ประชาชนจะพากันใช้จ่ายเงินอย่างเต็มที่ เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในระบบแต่ต้องแบกรับภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใหม่ สังคมจะมีความฟุ้งเฟ้อ วัยรุ่น เยาวชนจะหมกมุ่นในเรื่องเพศสัมพันธ์ การลักลอบทำแท้งจะมีมากขึ้น กิจการร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเพราะในปีนี้จะ มีโรคระบาด โรคติดต่อเร็วเป็นระยะๆ

          เช่นเดียวกับดาวพุธโคจรเป็นปกติเกือบทั้งปี มีผลให้ธุรกิจมีความราบรื่น กิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทเจริญเติบโต ทำรายได้มาก การปฏิรูปสื่อมีโอกาสเป็นจริง จิตสำนึกของสื่อจะมีมากขึ้น ข่าวรั่ว ข่าวลือ ข่าวลวง การให้ร้ายป้ายสีจะลดน้อยลง ความรับผิดชอบของสื่อโดยเฉพาะการเสนอข่าวทางโทรทัศน์เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

          การเสนอข่าวรอบด้านเป็นเรื่องดี แต่มักจะมีการสัมภาษณ์ความเห็นจากนักวิชาการบ้างและใครต่อใครที่สร้างความ เข้าใจผิด รวมถึงการเสนอข่าวของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่สร้างความแตกแยก จรรยาบรรณของสื่อจะต้องปรับปรุง การให้ประชาชนคิดเองตัดสินใจเองนั้นเป็นอันตรายเพราะระดับของความรู้ความ เข้าใจในข้อมูลแตกต่างกัน ความปรองดองต้องเริ่มจากสื่อซึ่งในปีนี้ ดาวพุธได้เปิดโอกาสให้แล้ว สำหรับปัญหาความรุนแรงทาง 3 จังหวัดภาคใต้จะเกิดขึ้นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

          การโคจรของดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้สังคมมีความสงบสุข มีระเบียบแบบแผนและตระหนักถึงความรักชาติ มีความสามัคคีมากกว่าที่ผ่านมา ใครที่คิดร้ายต่อประเทศจะมีอันเป็นอันไปตามวาระแห่งกรรมและกฎหมาย ส่วนดาวมฤตยูในปีนี้เริ่มจากเดือนสิงหาคมถึง 20 ธันวาคม โคจรถอยหลัง สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลัง จึงน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดความอาเพศได้ในเรื่องดินฟ้าอากาศ หรือแม้แต่ในด้านการเมืองที่ไม่คาดคิด จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมาจาก กรณีที่ยังไม่มีการยุบสภาฯ เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป สถานการณ์ความรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะทำให้เกิดวิกฤติในชาติได้

          ส่งท้ายด้วยดาวเสาร์ที่จะย้ายมาเล็งดวงเมืองในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จนถึง 17 พฤษภาคม 2555 ย่อมก่อให้เกิดทุกข์เข็ญจากโรคระบาด มีปัญหาต่างๆ ในวงราชการ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน รวมถึงผู้นำประเทศจะเผชิญกับสถานการณ์แห่งความยุ่งยากและภัยพิบัติร้ายแรง ที่ยากจะป้องกันแก้ไข เศรษฐกิจจะปั่นป่วนมีความผันผวน ประเทศตกอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

          อย่าง ไรก็ตาม ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะมีการต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้น เป็นชนวนแห่งความรุนแรง ความขัดแย้ง พรรคการเมืองถูกยุบ ผู้นำคนสำคัญของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจบสิ้นชีวิต อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม ที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่น่าไว้วางใจ แต่ถ้าผ่านสองช่วงนี้ไปได้ ปี 2554 จะเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของประเทศ ประชาชนจะมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความชั่วร้ายที่เกิดกับสังคมจะเบาบาง พิษภัยจากยาเสพติดจะลดลง คนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำความดีมากขึ้น มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพของชีวิต


ดูดวงรายเดือนรหัสจักรวาลประจำปี 2554

          รหัสจักรวาลของปีนี้คือเลข 4 สัมพันธ์กับดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู จึงเป็นปีแห่งความท้าทาย เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งโลกทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จะมีคนเป็นโรคจิตประสาทกันมากขึ้น มีพฤติกรรมแปลกประหลาด ผู้คนพากันเป็นนักต่อต้านระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นฝ่ายตรงข้ามกับการปกครองของรัฐบาล ไม่พอใจในทุกเรื่องแม้จะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือชอบธรรม เป็นศัตรูกับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง มีเหตุการณ์ด้านดีหรือด้านร้ายเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน มนุษย์พยายามเอาชนะภัยธรรมชาติ มีการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ อวกาศ พลังงาน มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและอาจเป็นอุบัติภัยต่อโลก คนบางส่วนมีความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ งมงายกับลัทธิที่นอกรีตนอกรอย นับได้ว่าเป็นปีที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ยุติการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันอย่างคนป่วยทางจิตและสมองเสื่อม

ดวงชะตาบุคคลตลอดปี 2554

          ราศีเมษ (13 เม.ย.-14 พ.ค.) ดวง ดี การงาน การเงินรุ่งโรจน์ ความรักสมหวัง ชีวิตไม่ลำบาก ฐานะดีขึ้น แต่หลังจากสิงหาคมจะมีอุปสรรคปัญหา การงานไม่ราบรื่น ถูกโกง มีหนี้สิน เจ็บป่วย ในชื่อมีอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ต้องระวังเป็นพิเศษ

          ราศีพฤษภ (15 พ.ค.-14 มิ.ย.) ปีนี้จะรวยขึ้น แต่ระวังจะถูกโจรกรรม ถูกจี้ปล้น หรือถูกข่มขืน การงานเกี่ยวข้องกับความสวยงาม อัญมณี การลงทุน มีลู่ทางแจ่มใส ความรักผิดหวัง เลิกรากันไป ในชื่อมีอักษร ด ต ถ ท ธ น จะพบกับเรื่องร้ายๆ ได้มาก

          ราศีมิถุน (15 มิ.ย.-15 ก.ค.) มี ความสำเร็จในด้านการงาน ธุรกิจติดต่อต่างประเทศได้ผลกำไร มีโชคลาภ แต่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ในชื่อมีอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ จะผิดหวังเรื่องความรัก หรือมีเรื่องอื้อฉาว

          ราศีกรกฎ (16 ก.ค.-16 ส.ค.) จะ ได้ทรัพย์สิน มีฐานะดีขึ้น แต่เพื่อนจะเป็นศัตรูหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว สิงหาคมถึงกันยายนจะมีรายได้มาก ห้ามเล่นการพนัน จะพบรักกับคนที่เคยอกหักแต่ไม่ดีจะมาเอาเปรียบ ชื่อมีอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม จะเจ็บป่วย มีหนี้สิน

          ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.) จะพบกับความยุ่งยากที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงาน ครอบครัวมีปัญหา โยกย้ายที่อยู่ ระวังคนรักทรยศ ในชื่อมีอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม จะมีการสูญเสียทรัพย์สิน

          ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) ยังมีอุปสรรคด้านการงาน ชีวิตไม่ราบรื่นไปจนถึงสิ้นปี ความรักที่เป็นปมปัญหาจะดีขึ้นในเดือนตุลาคม ความก้าวหน้ารุ่งเรืองต้องผ่านพ้น 7 ธันวาคมไปแล้ว ชื่อมีอักษร ย ร ล ว และสระ จะเสียชื่อเสียง มีคดีความ เจ็บป่วย

          ราศีตุล (17 ต.ค.-15 พ.ย.) มีความสุขสมหวัง โชคดีอย่างโลดโผนในหลายๆ เรื่อง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แต่ความรักจะมีปัญหาในช่วงกันยายน ตุลาคม ปลายปีจะเจอวิกฤติหนัก ถ้าในชื่อมีอักษร จ ฉ ช ฌ ญ

          ราศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.) ทำ ดีไม่ได้ดี ทำงานเกี่ยวกับสังคม มวลชนมีความสำเร็จ เป็นปีที่มีเคราะห์หนักหลายช่วง แต่ถ้าเข้าถึงธรรมะ นั่งสมาธิ จะรอดพ้นความคับขันไปได้ ในชื่อมีอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จะเกิดการพลัดพรากสูญเสีย

          ราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.) ดวงดีกว่าปีก่อนมากมีความหวังในด้านการงานใหม่ๆ และมีโชคลาภ มีความสุข แต่ต้องระวังเพศตรงข้าม คนรักเก่าจะกลับมาอีกจนเกิดความยุ่งยาก ในชื่อมีอักษร ก ข ค ฆ ง จะพบกับความโศกเศร้าผิดหวัง

          ราศีมังกร (15 ม.ค.-12 ก.พ.) การ งานเปลี่ยนแปลงแต่แย่ลงในช่วงต้นปี หลังจากนั้นจะมีโชค ได้เงินก้อนใหญ่ เป็นปีที่ร้ายสลับดีระวังสุขภาพ ในชื่อมีสระและ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จะเสียชื่อเสียงเกียรติยศ มีหนี้สิน เจ็บป่วย

          ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-14 มี.ค.) การเงินดี ได้ทรัพย์สิน การงานข้องเกี่ยวต่างประเทศหรือบันเทิงเริงรมย์มีความก้าวหน้า ครอบครัวแยกย้าย ความรักมีมือที่สาม สุขภาพไม่ดี ในชื่อมีอักษร ย ร ล ว จะมีปัญหาด้านการงาน

          ราศีมีน (15 มี.ค.-12 เม.ย.) เป็นปีที่มีเคราะห์ร้ายเข้ามา อย่าตั้งความหวังไว้มากนัก ทุกอย่างพลิกผันได้เร็ว กระทบต่อการงาน การเงิน ชื่อเสียง การเงินรั่วไหลแต่มีเข้ามาตลอด ความรักยังต้องทนทรมานกันต่อไป ในชื่อมีอักษร ด ต ถ ท ธ น ความรักแตกหัก อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ สูญเสียเงินทอง

          คนเกิดในวันที่ 2, 6, 7, 16, 20 จะมีโชคดี

          คนเกิดในวันที่ 1, 8, 10, 17, 26 จะพบกับเคราะห์กรรม ดวงตกต่ำTag : ดวงเมือง ดวงชะตาคน ปี 54 อ.กรหริศ
เมื่อ : 31 ธ.ค. 53 11:55:53
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura