ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 
ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัน?พฤหัสบดี?ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2554 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ปี?เถาะ จุลศักราช 1373 คริสต์ศักราช 2011 วัน?นี้?ดาว?ศุกร์?เส?ริ?ด?เข้า?สู่?ราศี?ตุ?ล เวลา 23.57 นาฬิกา วัน?อุบาทว์?ตาม?กาล?โยค (ห้าม?ทำ?การ?มงคล) เด็ก?เกิด?วัน?นี้ หาก?เกิด?เป็น?ชาย เป็น?คน?ยึด?มั่น?ถือ?มั่น?สัจธรรม?เป็น?ประจำ?ใจ ทั้ง?เป็น?คน?ไม่?หวั่นไหว?หรือ?คล้อย?ตาม?กระแส?ทั้งหลาย?ใด?ๆ เรื่อง?การ?ศึกษา?ร่ำเรียน?เอาจริง เอาจัง?และ?ต้อง?จบ?ได้?ตาม?ขั้น?ตอน เติบ?ใหญ่?ต้อง?มี?กิจการ?ตำแหน่ง?หน้าที่?สำคัญ ผู้คน?ได้?พึ่ง?พา?อาศัย?ใบบุญ?มาก?ยิ่ง หาก?เกิด?เป็น?หญิง เป็น?คน?เชื่อ?มั่น?เรื่อง?ของ?บาป?บุญ และ?ความ?กตัญญู?มั่นคง?ใน?จิตใจ เสมอ?ต้น?เสมอ?ปลาย เรื่อง?ร่ำเรียน?ก็?ไม่?ด้อย?ไป?กว่า?ใคร เติบ?ใหญ่?จัก?ต้อง?มีชื่อ?เสียง?และ?ความ?เป็น?อยู่?ร่ม?เย็น?มั่นคง?แล.

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?อาทิตย์ วัน?นี้?มี?คน?เอา?ชื่อ?ของ?ท่าน?ไป?กล่าวขวัญ?ทั้ง?ทาง?บวก?และ?ด้าน?ลบ?ด้วย?ซี ผู้คน?ที่?เกี่ยวข้อง?ก็?ยัง?ให้?ความ?ร่วมมือ?ด้วย?ดี?แม้น?มี?ข้อแม้?อยู่?บ้าง สุขภาพ?กาย?ท้อง?ไส้?ก็?ยัง?ปั่นป่วน?อยู่ คน?รัก?คู่ครอง?ยัง?จ้อง?จับผิด?พา?ให้?ต้อง?คิดมาก?เรื่อง?รัก

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?จันทร์ วัน?นี้?เรื่องราว?เศร้า?หมอง?ยัง?คง?มี?คน?เอา?มา?พรรณนา?ซ้ำ ท่าน?ต้อง?เชื่อ?และ?เดิน?ตาม?คำ?สอน?ของ?พระ?คือ?ปลง?เถิด?โยม?แล้ว?ทุก?อย่าง?ก็?จบ เงิน?ทอง?ช่วง?นี้?ค่อยคล่อง?มือ?ขึ้น?มา?มั่ง คน?รัก?น้อยใจ?และ?คิดมาก?จง?ใส่ใจ?กัน?บ้าง

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?อังคาร วัน?นี้?เรื่องราว?คราว?ก่อน?ก็?ยัง?ย้อน?มา?รุงรัง?สมอง เงิน?ทอง?ยัง?คง?เป็น?ตัวตั้ง?สำคัญ?เสมอ ข่าว?จาก?แดน?ไกล?มี?มา?ให้?ต้อง?ตื่นเต้น ความ?คิดเห็น?ของ?ท่าน?นั้น?ดี?แต่?ความ?เป็น?จริง?ยัง?ยาก ความ?รัก?แสน?จะ?เปราะ?บาง?ระวัง?ด้วย

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?พุธ วัน?นี้?ต้อง?หัด?ออม?น้ำคำ?และ?ถนอม?น้ำใจ?ใคร?ต่อ?ใคร?บ้าง?หนา ช่วง?นี้?ปัญหา?น้อย?ใหญ่?ถาโถม?เข้า?มา?ให้?ยุ่งยาก?ใจ?จัง เงิน?ทอง?ก็?คง?ต้อง?จำ?ใจ?ชัก?ข้าง?หลัง?มา?ปะ?ด้าน?หน้า?ไป?พราง?ก่อน คน?รัก?คู่ครอง?ก็?มัก?พูด?น้อย?แต่?คิดมาก?เสมอ?อยู่?นี่

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?พฤหัสบดี วัน?นี้?อา?จ?เกิด?การ?เข้าใจ?ผิด?หรือ?มัก?คิดมาก?กับ?ความ?จำเจ?และ?ซ้ำซาก?รอบ?ด้าน ความ?หวัง?บาง?อย่าง?มัน?เป็น?จริง?เร็ว?เกิน?คาด?ทั้ง?ด้าน?ดี?และ?มุม?ร้าย เงิน?ทอง?ก็?ผ่าน?มือ?หลาย?จำนวน เรื่อง?รัก?ก็?ยัง?เหมือน?เดิม?ทุก?ราย?ละ

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?ศุกร์ วัน?นี้?ไม่?วาย?ที่?ต้อง?คิดมาก?และ?วิตก?กังวล?หลาย เรื่อง?เก่า?แต่?หน?หลัง?ก็?ยัง?ย้อน?มา?รุงรัง?สมอง?ให้?ต้อง?ขบคิด เงิน?ทอง?ทำท่า?จะ?ต้อง?ไหล?ลื่น?คล่อง?มั่ง?แล้ว?ละ?หนา?นั่น ความ?รัก?ท่าน?เอง?ต้อง?มอง?ดู?ตัว?เอง?อย่า?คิดมาก?เกิน?วาสนา?นั่น

ท่าน?ที่?เกิด?วัน?เสาร์ วัน?นี้?มากมาย?หลาย?ประการ?ผ่าน?เข้า?มา?ให้?ต้อง?รับ?รู้?และ?ต้อง?รีบ?แก้ไข สิ่ง?ที่?ง่าย?อาจ?ยาก?หาก?ยัง?ขืน?เอาแต่ใจ?และ?ใช้?อารมณ์?มาก?เกินไป ลาภ?ผล?เงิน?ทอง?ก็?ไหล?ลื่น?ด้วย?ดี? คน?รัก?คู่ครอง?ต่าง?ก็?จ้อง?จับผิด?และ?คิดมาก?วุ่นวาย?ใจ.


อาจารย์นพ
Tag : ดวงชะตารายวัน ดวงประจำวัน ดวงชะตา ดวงชะตารายวัน
เมื่อ : 06 ต.ค. 54 08:48:31
ที่มา: แหล่งข่าวซุบซิบ
โดย : zaazaa