คนที่รักเราก็ไม่ใช่ คนที่ใช่ก็ไม่รักเรา

 
คนที่รักเราก็ไม่ใช่ คนที่ใช่ก็ไม่รักเรา

โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด

          คง ต้องมองกลับไปที่ตัวตนของคำถามก่อนว่า ความรักอยู่ที่ตรงไหน ความรักอยู่ที่คนที่เราคิดว่าใช่...เราจึงสุข แล้วรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ถ้าเป็นอย่างนี้...เราจะเป็นอิสระ แต่ถ้าความรักอยู่ที่คนที่เราคิดว่าใช่...แล้วรักเขาอย่างมีเงื่อนไข ให้เขารักตอบ คำตอบก็คือ...เตรียมตัวผิดหวังได้เลยค่ะ

          ส่วนคนที่เขารักเรา...แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขา วางเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ กลับเป็นเรื่องที่ดูยากง่ายที่ใจเรา ถ้าใช่อยู่แล้วมันก็ง่าย ถ้าไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ยาก ส่วนคนที่บอกว่าใช่ แต่เขากลับไม่รักเรา มันก็ยากง่ายอยู่ที่ใจเราอีกนั่นแหละ

          ยาก...เพราะเรารับที่เขารักเราไม่ได้
          ง่าย...ถ้าเราจะยอมรับได้

          เรื่อง ใช่-ไม่ใช่จึงเป็นเรื่องหนึ่ง แต่สำคัญ...คือเรื่องยากง่ายที่อยู่ที่ใจเรา ถ้าเราไม่วาง เงื่อนไขว่าเขาจะต้องเป็นคนรักหรือเป็นเพื่อน มันก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ขึ้นอยู่กับว่า...คุณอยากทำเรื่องยากหรือเรื่องง่าย

          ถ้าอยากทำเรื่องยาก ก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไข สำหรับการที่มีคนมารัก แล้วเราไม่รักเขา จริง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย แต่คุณทำให้มันยากเอง เพราะมันง่ายแล้วที่เขารักคุณ แต่มันยากตรงที่คุณไม่รักเขา ส่วนอีกคนมันง่ายที่คุณรักเขา แต่มันยากที่เขาไม่รักคุณ

          จะ เห็นว่า...ไม่ว่าใช่-ไม่ใช่ รัก-ไม่รัก ล้วนอยู่ที่ใจทั้งสิ้น ฉะนั้น ขอให้กลับมารักตัวเองก่อนดีไหมคะ แล้วลองมองกลับไปในใจลึก ๆ ของตัวเองว่า คุณอยู่เพื่อที่จะต้องได้จึงเป็นสุข หรือจะเป็นสุขเหมือนเดิม แม้จะได้หรือไม่ได้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นความจริง

          ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นอีกสองคนก็เป็นได้
Tag : บทความ ความรัก คนที่รักเราก็ไม่ใช่ คนที่ใช่ก็ไม่รักเรา
เมื่อ : 06 ธ.ค. 54 21:19:08
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura